tirsdag den 12. november 2013

Vandpleje i Vedskølle Å


Så har de frivillige vandplejefolk fra KSF igen været på arbejde, denne gang i Vedskølle Å:


Køge Sportsfiskerforening har i samarbejde med lodsejer den 11. november over en ca. 200 m. lang strækning lavet en indsnævring i Vedskølle å ved at lægge marksten i varierende størrelse ud i begge sider, for at danne et slynget forløb.

Der er samtidig udlagt bundsten på en strækning af 300 m. for at skabe skjul for ørredyngel. Ligeledes har Køge Sportsfiskerforening punktvis plantet Rød el langs med vest siden af åen for at skygge rød hestehov væk fra kronekant og ned, samt stabilisere brinkerne. I foråret udplantede vi vandstjerne og vandranunkel, som allerede nu er blevet store (se billede).

Når åen har sat sig i sit nye leje og Rød El har stabiliseret brinkerne, vil stenene vi har brugt til indsnævring, blive fordelt vilkårligt i hele åens bredde på hele strækningen.

Der er umiddelbart opstrøms strækningen allerede nu gydebanker, som vi i øvrigt havde den store fornøjelse set blive brugt i dagens anledningJ Så allerede til foråret forventer vi at de første tiltag vi har lavet, markant vil optimere ynglens overlevelses chancer.

Vi vil følge udviklingen de kommende år og når åen har sat sig i sit nye leje, vil vi i samarbejde med lodsejer ligeledes etablere 2-3 gydebanker på hele strækningen.

Venlig hilsen

Køge sportsfiskerforening
Vandplejeudvalget

- - -

Det er nok de færreste, når de står på kysten, som egentlig tænker over, hvor stort et arbejde der gøres af frivillige i vore vandløb.

I år er uden tvivl den mest hæsblæsende efterårssæson i mange mange år, og de fangstrapporter jeg modtager omhandler i 90 % af tilfældene fine velnærede, og blanke overspringere, hvilket er usædvanlig tidligt for årstiden.
Et sådant fiskeri ville vi ikke kunne nyde godt af uden frivilligt arbejde som det nævnte - husk det!

Ingen kommentarer:

Send en kommentar