torsdag den 11. september 2014

Nyt fra KSF - bestandsundersøgelse 2014


I uge 33 & 34 har vi i Køge Sportsfiskerforening haft bestandsundersøgelse i Køge å, Vedskølle å og Tryggevælde å incl. tilløb. bestandsundersøgelsen bliver foretaget hvert 7 år af DTU Aqua og foregår ved, at man elfisker på nogle udvalgte stationer(ca. 60). Man elfisker typisk 50 meter å, hvor ørrederne bliver opsamlet i en spand. Herefter bliver de bedøvet og målt. Hvis der er mindst 10 ørreder på 1. gennemfiskning bliver der foretaget en 2. gennemfiskning. Når ørrederne er blevet målt og kommet til sig selv bliver de sat ud i vandløbet igen. For at kunne kende forskel på, hvad der er vildfisk og hvad der er udsat, bliver der først udsat halvårsfisk efter bestandundersøgelsen er foretaget. Dvs. at alle halvårsfisk som bliver elfisket er vildfisk og er ca. 4-7 cm. Hvis der er omkring 50 ørreder pr. 100 kvm. er der ikke behov for udsætning. Indenfor et halvt år vil der foreligge en rapport, hvor de kommende udsætningsplaner vil fremgå.

Vi var i Køge Sportsfiskerforening blevet bedt om at stille med 2 mand pr. dag. Her følger en kort gennemgang om, hvordan vi i KSF mener det er gået.Køge å

Her var der en klar forbedring i.f.t sidste undersøgelse. Af positivt kan nævnes Slimminge å, som er et tilløb til Køge å, hvor der på en station var ca. 400 ørreder pr. 100 kvm. og Sølvbækken, som er et tilløb til Slimminge å, hvor der på en station var ca. 300 ørreder pr. 100 kvm. Begge stationer blev ikke befisket ved sidste undersøgelse p.g.a. for lidt vand og dårlige fyskiske forhold. Egeris Bæk som løber til Køge å ved Lellinge og er et rigtigt godt gydevand blev ikke befisket, fordi åen havde været udtørret i sommers. Der blev fanget 2 opgangshavørreder på 45 cm og 60 cm.

Vedskølle å

Her var som forventet mange fisk på en del stationer bla. tilløbet Holmebækken overraskede positivt. Desværre var den øverste del af hovedløvet ved Algestrup udtørret.

Tryggevælde å

Hovedløbet i Tryggevælde å var generelt skuffende, hvilket formentlig skyldes en forurening som har været i foråret/forsommeren. På stationer hvor der normalt plejer at være meget yngel, var der enten ingenting eller ganske få fisk. Kommunen er underrettet om sagen. Til gengæld var der rigtigt mange fisk i nogle af tilløbene. Her kan nævnes Frenderup å, Stenkildebæk, Krogbækken/Storkebækken, Sandbækken og Aggerup Vandløbet, hvor der nogle steder var fra 100 og op til 400 ørreder pr. 100 kvm.

                                                                                                                                                                     Køge Sportsfiskerforening
                                                                                                                                                                     Vandplejeudvalget

Ingen kommentarer:

Send en kommentar