søndag den 18. maj 2014

Nyt menupunkt


Stevnsfisker.dk gik i luften for mere end 6 år siden med Gør-Det-Selv som hovedtema, og den er gennem årene blev udviklet løbende.

Jeg har længe syslet med ideen om, at give Gør-Det-Selv temaet et yderligere løft i form af en vejledning i, hvordan man røger sin fangst.
Jeg har gennem en 2-3 år selv stået for røgningen af mine fisk, idet jeg blev træt af den evindelige kamp det var, for at finde et røgeri, hvor man uden at skulle køre land og rige rundt, kunne få røget sin fangst på en måde, som gør fisken ære. Det er nemlig ikke alle røgerier, som gør et lige godt stykke arbejde, og de røgerier, hvor man kan gå ind fra gaden og aflevere en havørred til røgning bliver stadigt færre og færre.

Nu fik jeg endelig gjort alvor af mine planer, og det har resulteret i en udførlig vejledning i, hvordan man koldrøger sin fangst.
Som med så meget andet, så er der mange måder at gøre det på, men den viste fremgangsmåde er den jeg har brugt de sidste par år, og resultatet er blevet perfekt - hver gang!

Tag hvad du kan bruge - og tilpas det til din egen arbejdsgang eller metode.

Du finder vejledningen under Tips og Tricks

God fornøjelse!


Ingen kommentarer:

Send en kommentar