lørdag den 12. oktober 2013

Udsætning af havørred


Så har de frivillige ildsjæle fra Køge Sportsfiskerforening igen brugt noget af deres fritid på at ophjælpe fiskebestandene i vore lokale vandløb.

- - -

Lørdag den 5. oktober 2013 havde vi årets anden og sidste udsætning af havørreder. Vi skulle i alt udsætte 14.600 stk. halvårsfisk i Køge å(incl. tilløb), Tryggevælde å (incl. tilløb) og Holmebækken.

Fiskene var 5-8 cm lange og var afkom fra vores el fiskeri i november måned sidste år. Vi mødtes ved Kimmerslev Møllebæk(tilløb til Køge å) kl. 11.00. De 14.600 havørreder skulle fordeles på 18 forskellige stationer i de 3 ovennævnte vandløb.Desværre havde den gode sommer været hård ved nogle af de små tilløb. Der var 3 stationer, som det ikke var forsvarligt at udsætte fisk pga. ringe vandstand, deriblandt det øverste af Kimmerslev Møllebæk. De blev i stedet udsat på nogle af de andre stationer. Klokken 17.00 havde vi været rundt på de 18 stationer og var alle godt trætte. Tak til Keld, Franco og ikke mindst Ken, som mødte op på krykker.


Henrik Jacobsen


Ingen kommentarer:

Send en kommentar