fredag den 17. oktober 2014

Etablering af gydebanker


Et par medlemmer af Køge Sportsfiskerforenings vandplejeudvalg var en dag i sidste vinter ude at gå langs med Freerslev å. (Den øverste del af hovedløbet i Tryggevælde å).  Foran dem lå ca. 800 meter jomfrueligt gyde og opvækst vand for havørreder. Alle betingelser var i orden, der manglede blot gydegrus og sten, samt vandplanter og Elletræer.
Lodsejerne blev kontaktet, og tilladelse til udfærdigelse af projekt blev givet.
Ved en prøve elbefiskning den 20. september, viste resultatet at der i forvejen var en lille bestand af halvårs fisk, samt en enkelt bækørred. Altså, forudsætningerne var i orden for en selvreproducerende havørredbestand på strækningen. Der manglede lige det sidste.

Projektet blev vedtaget og finansieret af Faxe kommune.
Den 8. oktober begyndte Hedeselskabet etableringen af 8 gydebanker, plus udlægning af mange bund og større sten.
Køge Sportsfiskerforening vil gerne rette en stor tak til Lodsejerne, Faxe Kommune og Hede selskabet for et forbilledligt samarbejde.  

Venlig hilsen

Køge Sportsfiskerforenings vandplejeudvalg 


Ingen kommentarer:

Send en kommentar