søndag den 29. november 2015

Strygning af moderfisk


Et hold frivillige fra Køge Sportsfiskerforening mødtes søndag morgen kl. 8 for at stryge de indsamlede moderfisk fra flere dages elfiskeri, fordelt over 2 uger. El-fiskeriet i år skulle vise sig at være en udfordring, primært på grund af høj vandstand og dårligt vejr, hvilket i sidste ende betød vanskeligheder med at indsamle det nødvendige antal moderfisk. Det lykkedes næsten at komme i mål, og i dag skulle det så være.


Efter en kort tur i karret med bedøvelsesmiddel blev fiskene strøget én efter én, hunfiskene først, og derefter hanfiskene. Flere af hunfiskene var desværre ikke modne til at blive strøget, og måtte derfor sættes tilbage i åen, hvor de så på et senere tidspunkt selv må gøre arbejdet.Største fisk var en massiv hanfisk på 82 cm med en voldsom kæbekrog. Efter endt strygning blev æg og sæd fragtet til Hvilested Dambrug ved Kolding, hvor æggene efter planen klækkes i slutningen af januar.
Der vil senere komme en video fra dagen.


Ingen kommentarer:

Send en kommentar