torsdag den 27. november 2014

El-fiskeri og strygning af moderfisk


Et hold af frivillige fra Køge Sportsfiskerforening har de sidste 3 weekender været i fuld gang med, at sikre bestanden af fisk i vores område. Den 9. og den 15. november gjaldt det el-fiskeri efter moderfisk i Køge å, Tryggevælde å og Vedskølle å, og der blev på de 2 weekender el-fisket 44 hunfisk og 22 hanfisk, hvor største fisk var en meget kompakt hanfisk på 9 kilo og 87 cm. Desværre afgik denne fisk senere ved døden på grund af en svampeinfektion.

I begge weekender blev der ydet en stor indsats fra de frivillige, og især fra et hold juniorer, som gik til opgaven med stor ildhu og interesse, og de var en uvurderlig hjælp.


Sidste søndag var det tid at stryge fiskene for rogn og mælk, og tilstede på denne dag var også biolog fra Fishing Zealand, Peter W. Henriksen, der skulle tage skæl- og vævsprøver fra fiskene inden strygningen.
Jeg havde på dagen selv fornøjelsen at være med til arbejdet, og igen var en håndfuld juniorer mødt op for at deltage i det vigtige arbejde. Det var en sand fornøjelse at se disse fremtidens lystfiskere gå til opgaven med krum hals og stort engagement.

Udtagning af skælprøve inden strygning

Ved middagstid var strygningen overstået, og fiskene genudsat i åen. Det blev desværre kun til 7,5 liter rogn, mod de forventede 9 liter, hvilket skyldes dels at nogle af fiskene ikke var helt klar til strygning, og dels tab af fisk, som døde undervejs i forløbet, primært på grund af svampeinfektion. En del af det frivillige arbejde bestod i at køre æggene til Hvilested Dambrug ved Kolding, hvilket blev forestået af 2 medlemmer fra vandplejeudvalget.På trods af den store indsats fra juniorerne, så er det et faktum, at der begynder at mangle hænder til de mange opgaver med vand- og fiskepleje i KSF, og jeg vil derfor benytte denne lejlighed til at komme med en opfordring til de, som kunne være interesseret i at yde en frivillig indsats. Det er ikke et krav, at man er medlem af foreningen, men et medlemsskab har mange fordele, også selv om man som jeg kun fisker på kysten. Den største fordel er, at man er en del af fællesskabet og byder ind i det omfang man har tid og mulighed for det.


Det er uden for al tvivl, at såfremt der ikke er frivillige til, år efter år at udføre dette vigtige arbejde, så vil der med tiden være væsentlig færre fisk langs kysterne på Stevns og i Køge Bugt, og det er der vel ingen der ønsker. 

Genudsætning efter endt strygning
Ingen kommentarer:

Send en kommentar