mandag den 31. marts 2014

Status på forårsfiskeriet

3,5 kilo smukt sølvtøj - fanger Milivoj Saric

Foråret, der traditionelt er kystfiskerens absolutte højsæson, har for en sjælden gangs skyld ramt os med fuld styrke meget tidligt på året. Det betyder i praksis, at hele det normale forløb bliver fremskyndet tilsvarende.
Vandtemperaturen ligger i disse dage på 4-6 grader (officielle målinger), men de kan lokalt være både højere og lavere, alt efter forholdende på stedet.

Allerede siden februar har meldingerne om et godt fiskeri efter de blanke været dominerende, og der har for de flestes vedkommende været tale om de velkendte grønlændere. For mit eget vedkommende har det stort set udelukkende været fangster af disse fine fisk, og flere gange har der været tale om stimer af grønlændere, som har kastet 8-10 fisk af sig i løbet af kort tid.

Andre har haft mere held med at ramme de større fisk, og én af dem er Milivoj Saric, der i løbet af den sidste uges tid har fået belønnet sin vedholdenhed med 2 rigtig flotte overspringere på henholdsvis 3,5 og 3,9 kilo, fanget på en forsølvet Snurrebasse No. 3.

3,9 kilo forårsfisk fanget af Milivoj Saric på forsølvet Snurrebasse No. 3

Nedgængerne har jeg personligt ikke set så meget til, og det kan selvfølgelig bero på tilfældigheder, men det kan heller ikke udelukkes, at de for længst er trukket ud i det salte vand igen og er blevet godt fede.

Så sent som i går så jeg mindre stimer af tobis helt inde på 1 meter vand, og det vrimler allerede med mysis og andet småkravl i det lave solopvarmede vand.

Alt i alt ser det meget positivt ud, både hvad angår fødeemner og fangster, og når temperaturen får et par ekstra hak opad, så vil de store stimer af tobis også indfinde sig, med sultne havørreder i hælene.

Et tydeligt tegn på, at foråret er langt fremskredet er, at fiskene allerede nu har spredt sig så meget, at man ikke i samme omfang som tidligere render på større stimer af fisk, men derimod enkelte fisk, der kortvarigt er inden for kastehold for at jage på det lave vand.
Det betyder, at der virkelig skal arbejdes for sagen i disse dage, og sådan har det iøvrigt altid været - en havørred - stor eller lille - er en flidspræmie. Sådan bør det vel også være.

Apropos flidspræmie. Flere har spurgt mig, hvorfor jeg ikke skriver noget om de forskellige fiskepladser på Stevns. Det har jeg naturligvis en forklaring på, og jeg deler den gerne med andre.
Jeg skriver aldrig noget om fiskepladserne af flere grunde, og den ene og mest væsentlige er, at jeg ikke ønsker at bidrage til det støt stigende antal "Internet fiskere", som gennemtrawler det ligeså støt stigende antal hjemmesider og Facebook grupper for nylige fangster, for derefter at køre hen på lige netop dét sted, hvor fisken er fanget.

Det sjove (alt efter øjenene der ser) er jo, at sådan er verden ikke skruet sammen, for den plads der holdt fisk i dag, den holder måske slet ikke fisk i morgen, og den fisk, som allerede er fanget, den kan ikke fanges igen, så hvorfor bruge tid på det?
Der findes ingen nemme veje til succes på kysten - kun hårdt opsøgende arbejde, og tid, tid og mere tid - samt dét at være på rette tid på rette sted - nogle kalder det held!

Jeg ønsker derfor ikke at bidrage til den opfattelse af, at vi med djævlens vold og magt skal dele vores hotspots og fiskepladser med hinanden, for den ihærdige og videbegærlige kystfisker lægger ofte et meget stort arbejde i at opsøge sine fiskepladser, og lære dem at kende under alle forhold.
De fleste ønsker på den baggrund ikke at stå i flere lag sammen med andre, som blot har læst om det på nettet, og det vil man helt sikkert kunne forstå, hvis man selv har gjort et stort stykke arbejde.
Det tager år at lære sine pladser at kende, og hvis man ikke er villig til at investere den tid i projektet, ja så er interessen nok ikke ægte nok til at begynde med.

Af samme årsag skriver jeg heller aldrig, hvor fiskene er fanget når mine medfiskere indsender fangstrapporter til denne side.

Stevns er, fra Strøby Egede i nord, til Lund i syd, én stor fiskeplads, og der er fisk på hver eneste meter, før eller siden. Der er ingen grund til at klumpe sig sammen ved de få nedgange.

Det er ikke svært at fange havørred, til gengæld er det ofte svært at finde dem, men hvis man lægger hjerte og tid i projektet, så kommer fangsterne helt af sig selv.

I morgen er det april - årets anden forårsmåned, og af mange udråbt som den bedste af alle. Det skal komme an på en prøve.

Fuld flex, hvinende bremser og sølvblanke sider i forårssolen!

Vi ses derude.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar