fredag den 10. april 2015

Udsætning af smolt 2015
Udsætning af havørreder

Den 9. april 2015 havde vi årets første udsætning af havørreder. Vi udsatte i alt 14.000 stk. smolt, som blev fordelt med 7.000 stk. i Køge å, 1.500 stk. i Vedskølle å og 5.500 stk. i Tryggevælde å. Fiskene var afkom fra moderfisk som var elfisket i november 2013. Igen i år havde Sjællands Småbådsfiskeklub sponsoreret 10.000 kr til ekstra udsætning af 2.500 stk. smolt – en stor tak til dem.
Vi har desværre de senere observeret, at der er nogle som bevist fisker efter de udsatte smolt og nogle tilfælde hjemtager dem. Hvis I observerer det – gør venligst de pågældende opmærksom på, at det moralsk er forkert og for øvrigt også ulovligt at hjemtage dem.


Køge Sportsfiskerforenings Vandplejeudvalg

Ingen kommentarer:

Send en kommentar