lørdag den 30. juli 2011

Adgangen til klintekysten

Inspireret af en bruger af Stevnsfisker.dk har jeg valgt at skrive lidt om adgangen til klintekysten, som jo altid har været lidt af en udfordring, for vi vil jo alle gerne frem til vores fiskeplads så nemt og hurtigt som muligt.

Fiskere, som gennem en årrække har fisket på Stevns ved, at der langs den ca. 20 kilometer lange klintekyst findes nogle enkelte privat etablerede nedgange til kysten. Flere af disse nedgange er ikke blevet vedligeholdt, og nogle er faldet helt eller delvist sammen, og kan således ikke bruges.

Jeg skal undlade at underholde med den lovgivningsmæssige del af sagen, men privat etablerede nedgange til kysten henhører under den private ejendomsret, og må som udgangspunkt ikke benyttes uden lodsejerens tilladelse, da det som regel er jordbesidderen, som har etableret nedgangen til kysten.

Vi bør som lystfiskere holde vores sti ren og respektere den private ejendomsret - det gælder især også i Gjorslev Bøgeskov, som er privatejet. Det er ved skiltning tydeligt tilkendegivet, at kun ærindekørsel er tilladt med motordrevne køretøjer, og lystfiskeri falder ikke ind under begrebet ærindekørsel. Der har været nogle uheldige eksempler på, at lystfiskere ikke har respekteret dette forbud, og det kan i yderste konsekvens betyde indskrækninger i forhold til vores færden gennem skoven. Det kan ingen vel være interesseret i.

Du kan læse mere her

Ingen kommentarer:

Send en kommentar