torsdag den 27. november 2014

El-fiskeri og strygning af moderfisk


Et hold af frivillige fra Køge Sportsfiskerforening har de sidste 3 weekender været i fuld gang med, at sikre bestanden af fisk i vores område. Den 9. og den 15. november gjaldt det el-fiskeri efter moderfisk i Køge å, Tryggevælde å og Vedskølle å, og der blev på de 2 weekender el-fisket 44 hunfisk og 22 hanfisk, hvor største fisk var en meget kompakt hanfisk på 9 kilo og 87 cm. Desværre afgik denne fisk senere ved døden på grund af en svampeinfektion.

I begge weekender blev der ydet en stor indsats fra de frivillige, og især fra et hold juniorer, som gik til opgaven med stor ildhu og interesse, og de var en uvurderlig hjælp.


Sidste søndag var det tid at stryge fiskene for rogn og mælk, og tilstede på denne dag var også biolog fra Fishing Zealand, Peter W. Henriksen, der skulle tage skæl- og vævsprøver fra fiskene inden strygningen.
Jeg havde på dagen selv fornøjelsen at være med til arbejdet, og igen var en håndfuld juniorer mødt op for at deltage i det vigtige arbejde. Det var en sand fornøjelse at se disse fremtidens lystfiskere gå til opgaven med krum hals og stort engagement.

Udtagning af skælprøve inden strygning

Ved middagstid var strygningen overstået, og fiskene genudsat i åen. Det blev desværre kun til 7,5 liter rogn, mod de forventede 9 liter, hvilket skyldes dels at nogle af fiskene ikke var helt klar til strygning, og dels tab af fisk, som døde undervejs i forløbet, primært på grund af svampeinfektion. En del af det frivillige arbejde bestod i at køre æggene til Hvilested Dambrug ved Kolding, hvilket blev forestået af 2 medlemmer fra vandplejeudvalget.På trods af den store indsats fra juniorerne, så er det et faktum, at der begynder at mangle hænder til de mange opgaver med vand- og fiskepleje i KSF, og jeg vil derfor benytte denne lejlighed til at komme med en opfordring til de, som kunne være interesseret i at yde en frivillig indsats. Det er ikke et krav, at man er medlem af foreningen, men et medlemsskab har mange fordele, også selv om man som jeg kun fisker på kysten. Den største fordel er, at man er en del af fællesskabet og byder ind i det omfang man har tid og mulighed for det.


Det er uden for al tvivl, at såfremt der ikke er frivillige til, år efter år at udføre dette vigtige arbejde, så vil der med tiden være væsentlig færre fisk langs kysterne på Stevns og i Køge Bugt, og det er der vel ingen der ønsker. 

Genudsætning efter endt strygning
tirsdag den 25. november 2014

Fedtfinne uden fedtfinneHej Ole

Fiskefeberen rasede og undertegnede valgte derfor, at tage en morgen/middagstur til det Stevnske idag.
Ankom meget tidligt til den udvalgte plads. Foreholdene var desværre som forventet på forhånd - spritklart vand og en alt for hurtigt stigende sol. Nå, men fiskes skulle der i hvert fald.
Fiskede hurtigt sydsiden af revet af, og relativt kort tid efter var der bud efter gennemløberen derude. Desværre stod fisken af efter få sekunder. Hmm! mindede lidt for meget om forleden, hvor jeg og Mili var afsted, og hvor jeg smed 3 fisk ud af 6 bud. Ikke ligefrem en blændende statistik. Dette scenarie ønskede jeg på ingen måde gentaget, så krogen blev skiftet.
Lidt tid efter var der igen hug og denne fisk blev hængende. En fin blank på ca. 45 cm var inde at vende, og blev nænsomt genudsat.
Herefter gik der vel lidt over en god times tid, før der så igen begyndte at ske noget. Vandet var i den forløbne tid begyndt at antage lidt tone. Ja faktisk så det ganske tilforladeligt ud - foreholdene havde langsomt ændret sig i en positiv retning.
Dette havde havørrederne tilsyneladende også fundet ud af, for pludselig var de under land.
Jeg havde efterhånden bevæget mig over på sydsiden af revet, da jeg ud af den blå luft får et knaldhårdt hug midt ude i kastet. En fin blank væltede ud af vandet flere gange i forsøget på at vriste sig af enkeltkrogen. Denne fisk, som bestemt ikke ligefrem var en rekordfisk, gav ikke desto mindre en mere end formidabel fight. Jeg talte dens luftture ud af vandet til omkring de 10 gange, og den tog flere korte, men hidsige udløb inden den overgav sig til nettet. Det er et stykke tid siden jeg sidst er løbet på sådan en hidsig sag. Fisken var en super flot 2 kilos med løse skæl. Omtalte havørred var tydeligvis en udsætningsfisk, da dens fedtfinne var afklippet.
Kort efter var endnu en fisk faldet for bedraget og jeg kunne lande, og genudsætte en fin blank på ca. 1,6 kg. som også kæmpede bravt. Desuden havde jeg endnu et fint bud helt inde under stangspidsen, men fisken fik ikke fat, så den slap med skrækken.
Klokken nærmede sig 11 formiddag og arbejdet kaldte, så jeg måtte modvilligt trække stikket på en helt fornøjelig tur.
Alle fisk blev fanget på forsølvede Snurrebasser i størrelserne no.7 og no.4

/Jan Svendsen

mandag den 24. november 2014

Weekend på Bornholm

Hårdt vejr på klippeøen

Ole Gregersen tilbragte den netop overståede weekend på Bornholm sammen med Bethesda-veteranerne og deres fiskevenner, et arrangement han var inviteret til af Jesper Schiøtt, Sport Dres Bornholm. En ren herretur og en tradition gennem de sidste 8 år.

De startede fiskeriet på sydkysten om lørdagen, med perfekte vindforhold og flere blanke målsfisk, men ingen af de store kom på land denne dag.

Søndag tog vinden til, hvilket vanskeliggjorde fiskeriet på sydkysten, så andre pladser blev besøgt på østkysten.

Se, det er hardcore kystfiskeri

Da weekendens fiskeri var forbi kunne regnskabet gøres op, og der blev hjemtaget ialt 16 fisk med den største på lige over 2 kilo, så fiskeriet kan ikke betegnes som blændende.
Ole fik 4 fisk, heraf 2 på 40 cm og 2 på 47 cm.

Fin blankfisk på OLR Slim i alu/sort

For Oles vedkommende var det Snurrebassen Slim str. 3 i sølv og den nye farve Alu/Sort, samt OLR Slim i Alu/Sort, der hev fiskene hjem denne weekend. Ole fiskede udelukkende med releasetackle monteret med en enkelt trekrog, og det virkede perfekt.

Den nye Alu/Sort bemaling fra OG Paint

En af de andre deltagere, Kasper Nørregård, brugte ligeledes releastackle, og det gav fisk, også selv om han efter det oplyste blev mobbet på grund af sine tackler - men den der ler sidst ler som bekendt bedst.

Kasper "Release" Nørregård med et par fine fisk på 1,7 og 2,0 kg

Og sidst men ikke mindst - Per Bugge kunne også:lørdag den 22. november 2014

Smuk overspringer


Jan og Mili var en tur på kysten i dag, og de startede fra morgenstunden med uklart vand og fisk indenfor kastehold. Senere på dagen klarede vandet op, og fiskene blev vanskelige og fulgte kun efter blinkene.
Da regnskabet kunne gøres op havde Mili fået 6 fisk, hvoraf den største var en meget smuk og lynende blank overspringer på 3,2 kilo, mens Jan fik 3 fisk. Men 9 fisk til 2 mand må siges at være en god dag.

Det var Sømmet og Snurrebasser i str. 6 og 7 som stod for fangsterne denne dag.

lørdag den 8. november 2014

Nyt menupunkt


Jeg har gennem de sidste par år modtaget et stigende antal henvendelser på min mail vedrørende adgangen til klintekysten, og disse henvendelser kommer primært fra borgere bosiddende i andre dele af Danmark, som under ferier eller lignende ønsker at prøve kræfter med fiskeriet på Stevns.

Når man ikke kender Stevns, så kan det ofte være vanskeligt at finde ud af, hvor man skal starte, og hvordan man kommer ned på kysten.

Jeg besvarer samtlige mails jeg får, men min tid er også knap, og derfor har jeg nu lagt et menupunkt ind, som beskriver de 5 officielle adgange til kysten på Stevns, fra Bøgeskov i nord, til Lund i syd. Dette er ment som en service til udefra kommende fiskere, som derved får lettere ved at planlægge deres tur hjemmefra.

Menupunktet ligger under Tips og Tricks, og hedder kort og godt PÅ KYSTEN


lørdag den 1. november 2014

Intet er som det plejer...


...eller historien om en natur i vildrede på en vanskelig dag ved vandet.

Ligesom så mange andre arbejdsramte, så er det for det meste i weekenderne man skal dyrke sin hobby, og således også i dag, hvor Jan og jeg slog nogle timer ihjel på kysten. Det skulle relativt hurtigt vise sig at blive en begivenhedsrig dag, men dog ikke på den måde vi lige havde forestillet os.

3 fiskere på pladsen kunne fortælle, at de havde spottet fisk fra morgenstunden, men de var ikke til at få i tale. Nå, ja men det kender vi jo så godt, specielt her om efteråret.
Desværre havde en "dark horse" også indfundet sig på strækket, nemlig store kager af ålegræs, som fulgte nogle ret markante strømskel, der naturligvis valgte at sno sig lige præcis i kasteafstand fra kysten.

Jeg havde forholdsvis tidligt en følger efter min wobler - men den ville ikke spille med, og vendte om da jeg forsøgte mig med et spinstop.
Det var blevet tid til en pause, og mens vi sad der og småsludrede, så kom der minsandten en stor sommerfugl flyvende hen over hovederne på os. Den havde tilsyneladende god tid, og den nød formentlig det milde vejr ligeså meget som os.

Vi fiskede os tilbage mod madpakkerne, og Jan kunne også melde om en følger af beskeden størrelse, som heller ikke ville lege med.
Og så sad vi dér, og spiste vores frokost, og pludselig fik vi selskab af en stor gedehams, som ifølge almanakken slet ikke burde befinde sig der, men i stedet være i fuld gang med sin vinterdvale i en brændestak eller lignende.

Vi fiskede lidt videre, men kampen med ålegræsset, som aldrig rigtig forsvandt på denne dag, trættede os hurtigt, og der blev umærkeligt kortere mellem pauserne.
Pludselig udbrød Jan "SE - en guldsmed!" og gudhjælpemig om der ikke fløj en stor guldsmed rundt tæt på os. Vi blev hurtigt enige om, at naturen da er helt gal på den i øjeblikket, men det stoppede ikke med det.

Kort efter stod vi igen i vandet, og pludselig blev min OLR Tobis Slim taget af...ja, gad vide hvad det kunne være, for det var noget af et slattent hug, og der var ikke den store fight i denne fisk.
Stor var min overraskelse, ja nærmest vantro, da jeg kunne løfte en HORNFISK ud af vandet. Nej nu STOPPER det - denne, for mig så belastende fisk burde for længst være på vej gennem Nordsøen til dens opholdssted i det østlige Atlanterhav, og nu var den lige pludselig her, på Stevns og for enden af min krog!
Her har jeg gået og pralet af, at jeg i 2014 har haft et fuldstændigt hornfiskefrit år - og så sker dette!

Havørrederne - hvad med dem? Jo, de var skam på pladsen fra tid til anden, og de afslørede deres tilstedeværelse ved spring og vendinger i overfladen, småfisk omkring målet, men de var bestemt ikke til sinds at kaste sig over noget meget større end småkravl, og derfor var det fluefiskerne, som løb af med fangsterne i dag.

Lørdag den 1. november 2014:

1 sommerfugl
1 gedehams
1 guldsmed
1 hornfisk

Fællestræk - forårsfornemmelser!

Den er helt gal med naturen i disse dage!

Men det var en hyggelig tur.