torsdag den 28. november 2013

El-fiskeriet 2013 i KSF

Juniormedlem i KSF, Mads Gustaf, med en flot hanfisk


Her følger lidt information om vores elfiskeri efter moderfisk. Jeg har vedhæftet et billede af en af vores juniorer(Mads Gustaf), som holder en flot hanfisk.

16/11-2013: Der var mødt ca. 25 personer op til årets første elfiskedag. Det startede forrygende i Vedskølle å – her blev det til 16 hjemtaget havørreder. Herefter tog vi til Køge å – her blev det til 2 hjemtaget havørreder. Derfra tog vi til Tryggevælde å – her blev det til 9 hjemtaget havørreder. På vej tilbage til Gammel Køge Gård prøvede vi et nyt sted på Vedskølle å – her blev det til 4 hjemtaget havørreder. Dagens største var en hanfisk på ca. 7 kg.

20/11-2013: Vi fiskede ca. 600-700meter af Køge å ved Gammel Køge Gård igennem. Det blev til 4 hjemtaget havørreder – største var en hunfisk på ca. 7 kg

23/11-2013: Vi fiskede i både Tryggevælde å og Køge å denne dag. Det blev til 15 hjemtaget havørreder – største en hanfisk på ca. 7 kg.

Vi har i alt hjemtaget 23 hanner og 27 hunner - målet var 25 stk. af hvert køn. Da gennemsnittet på hunfiskene er noget lavere end det plejer, for vi svært ved at nå målet på 9 liter rogn. Hvis vi ikke når de 9 liter rogn, vil der formentlig blive suppleret med Kolding å fisk – disse fisk er genetisk samme stamme som vores fisk.

Køge Sportsfiskerforening
Vandplejeudvalget
---

Herfra skal lyde en stor tak til de frivillige, for selv om vi jo kæmper med garn, lovlige såvel som ulovlige, så er der godt med fisk at fange, og det kommer jo ikke af sig selv.

lørdag den 23. november 2013

Fangster trods vanskelige forhold


Med udsigten til en hård vind fra stik nord i morgen søndag, skulle weekendens tur foregå i dag, og jeg aftalte at mødes med Jan på p-pladsen ved vandet.

Kommet frem til fiskepladsen så det faktisk ganske indbydende ud, med lidt gang i vandet og nogle markante strømbælter. Men, men - som så mange gange før, så snyder de første indtryk, for selv om der var lidt røre på vandoverfladen, så var vandet spritklart, og tangbælterne skulle hurtigt vise sig at gemme på store mængder drivende ålegræs.
Som spinnefisker er man allerede dér bagud på point.

De beskrevne forhold er slet ikke noget for mig - det indvirker negativt på min motivation, og jeg brugte da også det meste af dagen på at tage billeder i stedet. Godt man har flere interesser, som heldigvis kan kombineres.

Jan havde en enkelt kontakt, mens jeg ikke mærkede andet end ålegræs.

Et par fluefiskere havde været på pladsen siden i morges, de havde fået et par mindre fisk, og forholdene var da også som skræddersyet til fluefiskeri.

Efter et par timer stødte Milivoj til. Han havde været på en anden plads siden i morges kl. 7, og det havde ikke givet noget.
Mili og Jan kæmpede videre med ålegræsset, men jeg havde stort set kastet håndklædet og tog lidt billeder i stedet.

Vi fik os en hyggesnak med fluefiskerne, som kort forinden havde landet en flot og velkonditioneret blankfisk på lidt over 50 cm.

Jan og jeg blev enige om, at det ikke var umagen værd at kæmpe videre med ålegræsset, så vi vendte snuden hjemover, mens Mili fortsatte ned ad kysten.

En time efter jeg var kommet hjem og havde fået skyllet de åndbare og støvlerne, så tikkede ovenstående billede ind fra Mili.
Han havde fået denne fine blankfisk på 1,7 kilo, samt yderligere 2 mindre fisk - fanget på en forsølvet 24 grams Bornholmerpil.

Som Mili knastørt konstaterede i sin SMS-besked: "I gik tidligt hjem"

Så kunne vi lære det!

Læresætningen om, at det er den agn der er længst i vandet, som fanger fiskene - den holder altså!

onsdag den 20. november 2013

Endnu en fin blankfisk


Blankfiskene dominerer fuldstændig billedet i øjeblikket, og således også forleden, hvor Anders Schultz var en tur på kysten med fluestangen.
Her lykkedes det ham at overliste en flot overspringer på 2,75 kilo fordelt på 63 cm, og yderligere en mindre blankfisk på 43-44 cm, som blev genudsat.

Anders beretter, at fiskene var bomstærke og i fin kondition.

Den store fisk havde udelukkende levet på en diæt af tanglopper, og den tangloppeimitation, som Anders havde for enden af sit forfang blev således dens sidste måltid..

Tillykke til Anders med den fine fisk.

Noget tyder på, at det lune efterårsvejr efterhånden afløses af mere koldt og mere normalt vejr for årstiden, og desværre også vinde fra nordlige og østlige retninger. Det vil formentlig sætte os lidt tilbage i forhold til den senere tids flotte og talrige fangster, men det er én gang for alle slået fast, at der er fisk derude.

mandag den 18. november 2013

Pladsskifte ;O)Hej Ole

En melding fra Kysten fra dagens fiskeri.

Startede på en nordlig plads, som på det sidste har givet fisk - dog mest grønlændere. Det stod dog rimelig hurtigt klart at forholdene idag ikke kunne bære. Desuden havde jeg efter en lille times tid, intet mærket.

Jeg tog en hurtig beslutning og kørte herefter syd på. Valget faldt på en plads, som var enten knald eller fald - altså enten kunne der fiskes eller ikke. Da jeg senere ad eftermiddagen endelig landede på pladsen, så det bare super godt ud. Gang i vandet, en god strøm og sidst, men ikke mindst en virkelig god tone i vandet.

Der gik da heller ikke mange minutter, før den første grønlænder var oppe at vende - og selvfølgelig behørigt blev genudsat. Kort efter endnu en, og så endnu en. Den næste blanke havørred der tog gennemløberen hårdt, var dog af en lidt større kaliber... en halvanden kilos blank kæmpede som en besat for at slippe enkeltkrogen og på et tidspunkt under fighten, var den centimeter fra at ramme mig lige i hovedet da den tog et sidste kraftigt spring inden den blev landet - se dét var noget af en oplevelse ;O)

Jeg gik længere ned af strækket, men her var der udover et enkelt hug ikke nogen kontakter, så jeg vendte tilbage til spottet fra før. Et par kast efter får jeg et hårdt og noget tungere hug halvt ude i kastet. En noget større fisk afslørede sig i fuld størrelse, da den tog et flot spring ud af vandet. Et par spring mere og nogle gode udløb senere var havørreden kørt træt og blev kejset. En fin fisk i god kondition med en vægt på 2,7 kg. som jeg valgte at hjemtage. Der skulle vise sig at være flere fisk på pladsen - og i løbet den næste times tid havde jeg 5 fisk mere oppe og vende. En af disse var endnu en okay fisk på 1,8 kg. Derudover havde jeg flere kontakter og et par enkelte følgere. Ovenstående skete alt sammen i løbet af lidt over 2 timers fiskeri. En absolut super dag ved vandet.


Mvh Jan Svendsenonsdag den 13. november 2013

Hugvillige blanke overspringere

2,7 kilos sølvskinnende bombe

Det er på mange måder et anderledes efterår, især fordi sommeren blev meget varm, og varmen fortsatte et godt stykke ind i efteråret, med deraf følgende høje vandtemperaturer i forhold til årstiden. Selv græsset er ikke holdt op med at gro endnu!

Noget andet - og meget glædeligt - er, at der er rigtig mange blankfisk langs kysterne lige nu, mens de farvede fisk slet ikke optræder i samme antal som i de senere år. Det er helt sikkert ikke fordi de ikke er der, men de er formentlig allerede godt i gang på gydepladserne i vore vandløb.

Vi lystfiskere har det jo med at fostre en masse teorier om fiskeriet, og årsagerne til både godt og dårligt fiskeri. Mit bud på de tidlige overspringere er, at det for årstiden varme vand har lokket dem tættere på kysten i jagten på f.eks. tobis, som der p.t. er mange af kystnært. Den fisk jeg fangede i søndags var et godt eksempel på dette.

Milivoj Saric oplevede også et forrygende fiskeri forleden, og på en hel fiskedag lykkedes det ham at fange hele 17 fisk, langt de fleste var blanke fisk i topkondition, og de 2 største var henholdsvis 2,4 og 2,7 kilo.
15 fisk blev genudsat, mens Mili mistede 4 fisk.
Fiskene blev fanget på en forsølvet Snurrebasse i str. 3.

Nu må snakken om manglende fisk da snart forstumme, for jeg kan på meget få fingre tælle de dage, hvor jeg har fanget 17 fisk på en kysttur i løbet af de mange år jeg har fisket.

Tilbage er kun at håbe, at disse blanke overspringere vil "holde sig til" når vandtemperaturen daler yderligere, og hvis de gør det, så kan denne vintersæson vise sig at blive rigtig god.

Husk at fredningen af de farvede fisk indtræder natten mellem fredag og lørdag når klokken slår midnat.

2,4 kilos blankfisk

tirsdag den 12. november 2013

Vandpleje i Vedskølle Å


Så har de frivillige vandplejefolk fra KSF igen været på arbejde, denne gang i Vedskølle Å:


Køge Sportsfiskerforening har i samarbejde med lodsejer den 11. november over en ca. 200 m. lang strækning lavet en indsnævring i Vedskølle å ved at lægge marksten i varierende størrelse ud i begge sider, for at danne et slynget forløb.

Der er samtidig udlagt bundsten på en strækning af 300 m. for at skabe skjul for ørredyngel. Ligeledes har Køge Sportsfiskerforening punktvis plantet Rød el langs med vest siden af åen for at skygge rød hestehov væk fra kronekant og ned, samt stabilisere brinkerne. I foråret udplantede vi vandstjerne og vandranunkel, som allerede nu er blevet store (se billede).

Når åen har sat sig i sit nye leje og Rød El har stabiliseret brinkerne, vil stenene vi har brugt til indsnævring, blive fordelt vilkårligt i hele åens bredde på hele strækningen.

Der er umiddelbart opstrøms strækningen allerede nu gydebanker, som vi i øvrigt havde den store fornøjelse set blive brugt i dagens anledningJ Så allerede til foråret forventer vi at de første tiltag vi har lavet, markant vil optimere ynglens overlevelses chancer.

Vi vil følge udviklingen de kommende år og når åen har sat sig i sit nye leje, vil vi i samarbejde med lodsejer ligeledes etablere 2-3 gydebanker på hele strækningen.

Venlig hilsen

Køge sportsfiskerforening
Vandplejeudvalget

- - -

Det er nok de færreste, når de står på kysten, som egentlig tænker over, hvor stort et arbejde der gøres af frivillige i vore vandløb.

I år er uden tvivl den mest hæsblæsende efterårssæson i mange mange år, og de fangstrapporter jeg modtager omhandler i 90 % af tilfældene fine velnærede, og blanke overspringere, hvilket er usædvanlig tidligt for årstiden.
Et sådant fiskeri ville vi ikke kunne nyde godt af uden frivilligt arbejde som det nævnte - husk det!

søndag den 10. november 2013

Et par sjove timer ved vandet


Jeg havde egentlig planlagt noget der lignede en heldagstur i dag, men vejret viste sig ikke fra sin bedste side allerede fra morgenstunden. Regnen og en hård vind fra nordvest indbød ikke til en længere tur, så jeg valgte at se tiden an.
Over middag stoppede regnen, og vinden lagde sig og drejede mod vest, så jeg tog chancen og satte kursen mod klintekysten.
Den forholdsvis hårde nordvestenvind havde sammen med strømmen presset godt med uklart vand ned langs kysten, og forholdene så perfekte ud.
Jeg besluttede mig for at frekventere en plads, hvor jeg pr. definition ved, at der bør være fisk under disse forhold.
Agnvalget faldt på en OLR Tobis Slim 14 gram, monteret med en Owner S-61 størrelse helt lille.

Der var fint med bevægelse i vandet, og på bare en halv meter vand kunne man dårligt skimte sine støvlesnuder, og sådan så det ud ca. 60 m ud fra kysten, og her var der en markant grænse mellem meget uklart vand og lidt mere klart vand - perfekt, for det er ofte på den grænse man finder fiskene.

Jeg havde da heller ikke mere end taget et par kast, før en fisk tager wobleren i nedslaget, hvilket jeg slet ikke var forberedt på, og derfor fik jeg ikke givet tilslag, med det resultat at fisken stod af få sekunder senere.
Fisken huggede præcis på grænsen mellem det meget uklare og det mindre uklare vand.

Et kvarter senere var der igen bud efter wobleren, og det var vel nok årets mindste fisk, en undermåler på omkring 25 cm.
Den næste fisk huggede hårdt og kontant, og en blank kilos fisk kom på land.

Det var helt tydeligt, at fiskene jagede koncentreret i samme område og på samme distance, og der gik da heller ikke længe før der igen var bud efter wobleren, som denne gang blev taget noget hårdere, og af en fisk der kunne tage nogle gode udløb.
Efter en kort men god fight kunne jeg kane en lynende blank 2 kilos fisk op på land.

2 timers fiskeri på samme spot gav i alt 6 fisk - alle blanke, og 2 var under målet.

Da jeg kom hjem og fik taget motoren ud på fisken konstaterede jeg, at den havde 2 store friske tobiser på 16 cm siddende i svælget - ikke i mavesækken, men helt oppe i svælget, så den havde åbenbart været på jagt i en tobisstime, og så kom der lige en wobler på tværs!


Så selv om dagen ikke tegnede så godt, så blev det alligevel en god og oplevelsesrig dag på kysten, hvor fiskene virkelig var i hugget under perfekte forhold.

Den opmærksomme læser vil bemærke, at Super Shinobien er forsynet med en screw-down hjulholder! Jeg var simpelthen nødt til at sætte en anden hjulholder på, idet den originale hjulholder er monteret forkert, så man holder på hjulholderens gevind når man fisker. Det er meget irriterende, og hertil skal så lægges, at hjulholderen på denne ellers fantastiske stang er udformet således, at den ikke holder særlig godt på et Shimano Stella 4000 hjul.
Derfor forsøgte jeg mig med en screw down hjulholder i stedet, og det fungerer fint. Nu skal jeg bare skifte hjulholder på mine andre Super Shinobier, men det bliver når vejret ikke er til fiskeri.

onsdag den 6. november 2013

Fine fisk fra Stevns


Thomas Rud Friis har været på et par morgenture de sidste dage, og på den første tur sammen med sin far, fik han 2 pæne fisk på henholdsvis 48 og 58 cm, mens hans far fik 2 små, og mistede en god fisk.

På den næste tur fik Thomas en farvet fisk på 2,3 kilo.

Alle fiskene blev fanget på et umalet Søm.

Thomas beretter iøvrigt, at han også har haft besøg af en mink på fiskepladsen, og den var ikke det mindste sky, idet den var særdeles nærgående da Thomas tog sin madpakke frem.

Der er åbenbart godt med mink på klintekysten i år, og husk derfor ikke at lade fangsten ligge på stranden, for så kan man hurtigt komme til at dele den med en af disse mink.


søndag den 3. november 2013

Blanke fisk fra Falster og Stevns


Kim Pedersen har igen taget den lange tur fra det vestlige Jylland til Østersøens kyster langs Falster, hvor han i denne omgang har fisket i 3 dage.
Den første dag fik han en del fisk, blandt andet den velnærede blankfisk på billedet herover, som han overlistede med en OLR Tobis Slim i smaragdfarven.
De følgende 2 dage var vinden helt umulig, så Kim måtte rykke ind i Grønsund, hvor han fik en blankfisk på 49 cm, og til sidst forsøgte han sig igen på den åbne kyst, og trods en del ålegræs så havde han flere følgere, men de ville ikke lege med.

Tilbage til Grønsund, hvor Kim havde god fisk på i 5 sekunder helt ude i kastet,  men den stod desværre af igen.

-

Også på Stevns har der været gang i den.

Milivoj Saric havde en fin dag forleden, hvor det i løbet af nogle timer lykkedes ham at fange hele 9 fisk op til 1,5 kilo - alle blanke og alle genudsat.

Den første af de 9 fisk blev fanget på 24 grams Bornholmerpil, og resten på en forsølvet Hugorm i 17 grams udgaven.


Jeg kan ikke huske, hvornår der sidst har været så mange blankfisk inden for kastehold på denne årstid, hvor det ellers er de farvede fisk, der plejer at dominere fangststatistikkerne.

Det kunne umiddelbart godt tegne lovende for den kommende vintersæson - en tid på året som jeg personligt holder meget af.